Boligrenovering

Nogle gange sker det, at drømmeboligen ikke er 100%, som du gerne vil have den. Derfor er der nogle ting, som skal tilpasses, så de passer til dig og dit liv, hvor en boligrenovering er vejen frem.

Kom i gang med boligrenovering

Når du skal renovere hus eller lejlighed skal du først og fremmest overveje, hvad det er du gerne vil have ud af renoveringen. Der kan være mange årsager til at renovere hele eller dele af sin bolig. Du skal gøre det, som giver mening for dig. Derudover skal du også overveje, om der efter endt renovering vil være nogle ulemper, som du ikke havde forudset. Det kan f.eks. være, at du kun anvender den renoverede del af huset efter delrenovering. Prøv derfor at komme omkring alle dele af boligen, så det ikke kommer til at virke mindre, fordi der er dele af boligen, som du ikke anvender efterfølgende.

Ender du med, at det er hele boligen, som skal renoveres, skal du også overveje, hvor du bor imens. Er det muligt, at du kan bo i huset? Ellers skal du finde et andet sted at bo, eller sætte en campingvogn op ude foran huset. Du skal have tilladelserne i orden, hvis du skal have en campingvogn stående ude foran.

Boligrenovering

Skal du bruge byggetilladelse?

Når du starter din boligrenovering, er det vigtigt at overveje, hvorvidt du får brug for en byggetilladelse. Det vil du i alle tilfælde skulle bruge, hvis du vælger at udvide beboelsesarealet. Det kan være etablering af udestue eller tilbygning, til det allerede eksisterende hus. Ligeledes skal du søge tilladelse til at rive noget ned, hvis det har krævet byggetilladelse at sætte op. Hvis du har købt et hus som er fredet, kræver det byggetilladelse at renovere, uanset hvilken ændring du vil foretage.

Selvom du ikke udvider beboelsesarealet og renovere inden for husets vægge, er der tilfælde hvor du alligevel skal søge byggetilladelse. Disse tilfælde er at gøre enten loftrum eller kælderrum beboeligt. Alle andre tilfælde vil ikke kræve byggetilladelse, når du renovere inden for boligens vægge. Så skal du renovere køkken eller badeværelse, behøver du altså ikke søge byggetilladelse. Selvom dit byggeprojekt ikke kræver byggetilladelser, skal alle love, krav og regler stadig overholdes.

Love, krav og regler du skal vide

Byggeloven

Foreskriver de vigtigste regler for byggeri, som du til enhver tid har pligt til at overholde som boligejer.

BBR-loven

Indeholder regler for adressering og skiltning, areal, koordinering og videregivelse af ejendomsdata. Du skal som ejer indberette korrekte oplysninger til BBR via kommunen.

Bygningsreglementet

Juridisk bindende krav der stilles til byggeriet, som skal sikre kvaliteten. Bygningsreglementet indeholder funktionskrav til, hvordan man skal renovere for at sikre kvaliteten efterfølgende. Ydermere findes der også anvisninger til konstruktioner og materialer, i forhold til hvordan kravene praktisk kan opfyldes.

Lokalplaner eller andre tinglyste servitutter

Kan regulere hvor meget, hvad or hvor du må renovere på grunden. Derudover kan der også være regler for, hvilke materialer og byggetekniske løsninger, som du må anvende. Lokalplanerne eller servitutterne kan også skærpe kravene fra bygningsreglementet, i hvilket tilfælde de vil have præcedens over bygningsreglementet.

Planloven

Lov der gør, at de offentlige myndigheder har kontrol over arealanvendelse. Det skal sikre, at al udvikling sker på bæredygtig vis, ved at forene samfundsmæssige interesser og værne om miljøet.

Hold styr på økonomien under boligrenovering

En af de ting, som kan være svære at holde styr på, er økonomien. Det kan derfor være en fordel for dig, hvis du lægger en plan for, hvor mange penge du har per post. Jo mere detaljeret du planlægger din boligrenovering, jo nemmere bliver det for dig at udforme et præcist budget. På denne måde kan du nedbringe antallet af uforudsete omkostninger.

Det kan være svært at lægge et budget, som holdes fuldstændig, og det bliver derfor også oftest dyrere end først antaget. Det er derfor en god ide at sætte et ekstra beløb til side til uforudsete omkostninger. Det anbefales, at du tilføjer 20 procent af det samlede beløb, som du forventer at renovere for.

Med et budget på plads kan du medbringe det til banken eller realkreditinstitut med henblik på at låne penge til boligrenovering. I tilfælde af at du ikke har en opsparing til formålet. Der er selvfølgelig mange poster, som du skal huske, og nogle af de poster er som følger:

 • Løn til håndværkere, landinspektør, advokater og andre rådgivere
 • Udgifter i forbindelse med vind og vejr
 • Byggetilladelse
 • Udgifter til kloak, el og vand
 • Moms
 • Forsikring
 • Indkøb af inventar (Møbler og hvidevarer blandt andet)
 • Byggeplads og indretning af arbejdsmiljø
 • Ekstraomkostninger (Tilføj de 20 procent til sidst)

Skal du have hjælp til boligrenovering?

Det kan være en god ide at søge rådgivning fra en ingeniør, når du skal renovere din bolig. Udover den inspiration en ingeniør kan komme med, kan ingeniøren også hjælpe med omfanget af din boligrenovering. En ingeniør kan også hjælpe dig med at lave de beregninger, som du skal bruge i tilfælde af, at du skal søge byggetilladelse, og hvorvidt du kan rive vægge ned, hvis de er bærende eller stabiliserende.

Ingeniøren vil typisk være en god ide i starten af dit renoveringsprojekt, hvor en byggesagkyndig kan være en god ide senere hen. Den byggesagkyndige vil kunne hjælpe dig med at lave aftaler med håndværkere samt et budget for renoveringen. Byggesagkyndige vil også kunne hjælpe dig med at holde styr på projektet og sørge for, at renoveringen sker som planlagt og overholder tidsfrister uden fejl.

Din tid er noget af det, som du kommer til at mangle, når du starter en boligrenovering, hvis du også skal på arbejde. Derfor kan det være en fordel at hyre en byggesagkyndig. Selvom du stadig kommer til at bruge meget tid på boligrenoveringen, da de ikke altid har samme interesse som dig. Alligevel kan det betale sig, da du altid vil have en til at overse projektet og håndtere eventuelle fejl eller problemer undervejs.

Hvis du mangler en håndværker så følg nedenstående ydelser

Når du bygger om

Ved boligrenovering, der ikke kræver bygningstilladelse, skal du være opmærksom på at overholde kravene i bygningsreglementet, lokalplaner, andre anvisninger og reglementer.

Ændrer du på husets facade, som kan være renovering af tag, male det ydre eller skifte dør, skal du være opmærksom på, om det er særlige reglementer, der gør, at det skal gøres på en særlig måde eller være en bestemt farve i dit område.

Når du bygger til

Når du skal bygge til, er det første du skal have styr på en byggetilladelse, hvor det kan være en god ide at få hjælp fra en rådgiver. En betingelse ved ansøgning om byggetilladelse er, at der indsendes tekniske dokumenter som energiberegninger og statiske beregninger. Hvilket oftest udføres af en byggeteknisk rådgiver.

Du skal også sikre dig, at du overholder den højst tilladte byggeprocent, der er 30% for parcelhuse, hvis ikke andet er foreskrevet i andre bestemmelser for grunden. Derudover skal du også overholde højdegrænseplaner, byggelinjer, afstandskrav og andre bygningsregulerende bestemmelser, når du bygger til. Disse reguleringer vil fremgå af enten bygningsreglementet eller planerne for området, hvis der er særskilte bestemmelser.

Samtidig skal energikravene opfyldes, som du også vil finde i bygningsreglementet. Det kan gøres på to måder, som enten er, at du foretager en energimæssig beregning for hele din tilbygning eller du overholder minimumskravene til bygningsdelene.

Når du bygger nyt

Når du bygger nyt, skal du overholde kravene, som beskrevet under både når du bygger til og om. Alle krav i bygningsreglementet skal overholdes, lige så vel som andre bestemmelser i lokalplaner og servitutter. Her kan være krav til f.eks. hvilke materialer, der må anvendes, og udformning af byggeriet.

Derudover skal der også foretages en energirammeberegning for, hvor meget energi dit nye hus kommer til at forbruge. Krav til bygningens tæthed findes også i bygningsreglementet, og det er en af de ting kommunen efterfølgende kan kræve efterset. Du skal også huske, at du har forpligtelse til at færdigmelde, når dit hus er færdigbygget.

Når du larmer

Udover regler for renovering af bolig, så er der også regler for, i hvilke tidsrum du må renovere boligen. Disse regler varierer fra kommune til kommune, men du vil kunne finde dem på din kommunes hjemmeside. For at starte på bedst mulig vis med dine naboer, er det også en god ide at informere på forhånd, så du kan undgå eventuelle unødige konflikter.

Dine pligter ved boligrenovering

Det må du selv

Udover regler for hvordan du må renovere og bygge til, så er der også regler for, hvilke ting du selv må stå for, og hvad du skal have fagfolk til. De ting, du skal bruge fagfolk til, er ved ændringer eller etablering af faste installationer. Det gælder som oftest for vvs- og elektriker arbejde, at du skal hyre en fagmand til at udføre disse. Alt tømrer-, murer- og malerarbejde må du gerne selv stå for. Skal du have ordnet afløbsinstallationer skal du også have en kloakmester til dette., og hvis du ønsker brændeovn eller pejs skal en skorstensfejer efterse installationen.

Kontrakt med håndværkere

Til de opgaver som du vælger at få håndværkere til, er det en god ide at indgå en aftale med håndværkerfirmaet. Denne aftale bør du indgå udførligt og skriftligt, så i tilfælde af, at der kommer tvister, vil de være nemmere at afgøre. Ligesom med alt andet, så indhent tilbud fra flere forskellige, da det første sjældent er det bedste tilbud, som du kan få.

Også her kan en rådgiver være en god ide, da håndværkertilbud i forbindelse med en renovering kan være snørklede og svære at finde hoved og hale i. En rådgiver kan hjælpe med, at kontrakterne kommer til at indeholde betingelser og krav, som tilgodeser dig, i tilfælde af uenigheder med håndværkerne. Det kan være en god ide, at du tager billeder undervejs i forløbet, så du kan dokumentere eventuelle fejl undervejs, som du kan få udbedret før det er for sent.

 Nyttige fagfolk til boligrenovering

At kende til de rigtige fagfolk eller håndværkere, der kan hjælpe til dér hvor egne evner ikke rækker, kan være til stor nytte. Vi har herunder oplistet en række af håndværkerbranchens fagfolk som med al sandsynlighed vil være til stor nytte for dig, uanset om du renoverer eller bygger nyt. Bliv klogere på hvad de enkelte fagfolk hver især kan hjælpe dig med i dit projekt. 

Tømrer

 • Tømrer København

 • Tømrer Roskilde

 • Tømrer Køge

 • Tømrer Slagelse

Murer

 • Murer København

 • Murer Roskilde

 • Murer Køge 

 • Murer Slagelse

Elektrikker 

 • Elektrikker København

 • Elektrikker Roskilde

 • Elektrikker Køge 

 • Elektrikker Slagelse

Maler

 • Maler København

 • Maler Roskilde

 • Maler Køge

 • Maler Slagelse