Boligrenovering

Nogle gange sker det, at drømmeboligen ikke er 100%, som du gerne vil have den. Derfor er der nogle ting, som skal tilpasses, så de passer til dig og dit liv, hvor en boligrenovering er vejen frem.

Boligrenovering er en proces, hvor man har mulighed for at modernisere eller at forbedre et eksisterende hjem eller en lejlighed. Dette kan inkludere alt fra mindre opdateringer, såsom maleri og udskiftning af belysning, til større renoveringsprojekter, såsom køkken- og badeværelsesrenoveringer eller udvidelser af boligen. Formålet med en boligrenovering kan variere fra at øge komforten og funktionaliteten i hjemmet til at øge værdien af ejendommen. Det er vigtigt at have en god planlægning og en realistisk budgettering, samt at finde pålidelige entreprenører og håndværkere, for at sikre en succesfuld boligrenovering.

Gode overvejelser at have inden en boligrenovering

Når du skal renovere hus eller lejlighed skal du først og fremmest overveje, hvad det er du gerne vil have ud af renoveringen. Der kan være mange årsager til at renovere hele eller dele af sin bolig. Du skal gøre det, som giver mening for dig. Taler vi eksempelvis om:

 • Renovering af dit gulv, hvor du har brug for gulvservice?
 • Renovering af dit badeværelse, eller overvejer du at skifte dit gamle ud med et nyt badeværelse?
 • Renovering af dit tag. Måske tænker du endda, at du skal have et nyt tag, så skal du tænke på, hvilket tag du ønsker. Her findes der eternittag, fladt tag, gavltag og mange andre slags tage.

 

Kom i gang med boligrenoveringen

Nu når du har overvejet, hvad du ønsker at få renoveret, eksempelvis om det kun er dele af din bolig, der skal renoveres, eller den hele. Så er næste step, at du skal overveje hvilket firma, som skal stå for opgaven. Det kan være en fordel for dig at benytte en hovedentreprise, der kan stå for hele dit byggeprojekt og derved sikre at byggeriet bliver færdigt til den aftalte pris og tid. Fremfor at kontakte alle mulige forskellige typer håndværkere og firmaer. Men det er helt op til dig. Den ene løsning er ikke altid billigere end den anden. Du skal bare være opmærksom på, at du måske skal kontakte et tømrerfirma, murerfirma, elektrikerfirma osv, hvis du ikke går med en hovedentreprise.Når du renovere, så skal der nemlig ofte også laves en masse el-renovering. Her har du brug for en professionel elektriker.   

Nu når vi allerede taler om boligrenovering, så skal der også altid fuges en masse. Her skal du også have kontaktet en fugemand, hvis de enkelte firmaer ikke har et samarbejde med et fugefirma. Der er en masse tanker, som du skal overveje inden, at du går helt i gang med selve renoveringen.

Er du derimod selv en håndværker, som kan stå for hele byggeprojektet med dine kollegaer og kammerater, så ved I godt selv, at der skal en masse strøm til arbejdet. Her er det en god idé at leje eller købe en generator.

Boligrenovering
Nedrivning

Mulighed for haverenovering under din boligrenovering

Nu når du allerede har tanker om, at få renoveret din bolig og hvis du også har en have, vil det så ikke også være en god idé at få renoveret den? Det er selvfølgelig helt op til dig. Måske vil firmaet som du har fået kontaktet også stå for renovering af din have, og få vendt jorden rundt så jorden og græsset igen ser ny og frisk ud. 

Hvis du er DIY personen, så kan du jo også selv stå for at få vendt jorden ved hjælp af en havefræser. En havefræser vender jorden rundt på få minutter fremfor, at du manuelt skal gøre det.

Skal du bruge byggetilladelse?

Når du starter din boligrenovering, er det vigtigt at overveje, hvorvidt du får brug for en byggetilladelse. Det vil du i alle tilfælde skulle bruge, hvis du vælger at udvide beboelsesarealet. Det kan være etablering af udestue eller tilbygning, til det allerede eksisterende hus. Ligeledes skal du søge tilladelse til at rive noget ned, hvis det har krævet byggetilladelse at sætte op. Hvis du har købt et hus som er fredet, kræver det byggetilladelse at renovere, uanset hvilken ændring du vil foretage.

Selvom du ikke udvider beboelsesarealet og renovere inden for husets vægge, er der tilfælde hvor du alligevel skal søge byggetilladelse. Disse tilfælde er at gøre enten loftrum eller kælderrum beboeligt. Alle andre tilfælde vil ikke kræve byggetilladelse, når du renovere inden for boligens vægge. Så skal du renovere køkken eller badeværelse, behøver du altså ikke søge byggetilladelse. Selvom dit byggeprojekt ikke kræver byggetilladelser, skal alle love, krav og regler stadig overholdes.

Love, krav og regler du skal vide

Byggeloven

Foreskriver de vigtigste regler for byggeri, som du til enhver tid har pligt til at overholde som boligejer.

BBR-loven

Indeholder regler for adressering og skiltning, areal, koordinering og videregivelse af ejendomsdata. Du skal som ejer indberette korrekte oplysninger til BBR via kommunen.

Bygningsreglementet

Juridisk bindende krav der stilles til byggeriet, som skal sikre kvaliteten. Bygningsreglementet indeholder funktionskrav til, hvordan man skal renovere for at sikre kvaliteten efterfølgende. Ydermere findes der også anvisninger til konstruktioner og materialer, i forhold til hvordan kravene praktisk kan opfyldes.

Lokalplaner eller andre tinglyste servitutter

Kan regulere hvor meget, hvad or hvor du må renovere på grunden. Derudover kan der også være regler for, hvilke materialer og byggetekniske løsninger, som du må anvende. Lokalplanerne eller servitutterne kan også skærpe kravene fra bygningsreglementet, i hvilket tilfælde de vil have præcedens over bygningsreglementet.

Planloven

Lov der gør, at de offentlige myndigheder har kontrol over arealanvendelse. Det skal sikre, at al udvikling sker på bæredygtig vis, ved at forene samfundsmæssige interesser og værne om miljøet.

Hold styr på økonomien under boligrenovering

En af de ting, som kan være svære at holde styr på, er økonomien. Det kan derfor være en fordel for dig, hvis du lægger en plan for, hvor mange penge du har per post. Jo mere detaljeret du planlægger din boligrenovering, jo nemmere bliver det for dig at udforme et præcist budget. På denne måde kan du nedbringe antallet af uforudsete omkostninger.

Det kan være svært at lægge et budget, som holdes fuldstændig, og det bliver derfor også oftest dyrere end først antaget. Det er derfor en god ide at sætte et ekstra beløb til side til uforudsete omkostninger. Det anbefales, at du tilføjer 20 procent af det samlede beløb, som du forventer at renovere for.

Med et budget på plads kan du medbringe det til banken eller realkreditinstitut med henblik på at låne penge til boligrenovering. I tilfælde af at du ikke har en opsparing til formålet. Der er selvfølgelig mange poster, som du skal huske, og nogle af de poster er som følger:

 • Løn til håndværkere, landinspektør, advokater og andre rådgivere
 • Udgifter i forbindelse med vind og vejr
 • Byggetilladelse
 • Udgifter til kloak, el og vand
 • Moms
 • Forsikring
 • Indkøb af inventar (Møbler og hvidevarer blandt andet)
 • Byggeplads og indretning af arbejdsmiljø
 • Ekstraomkostninger (Tilføj de 20 procent til sidst)

Skal du have hjælp til boligrenovering?

Det kan være en god ide at søge rådgivning fra en ingeniør, når du skal renovere din bolig. Udover den inspiration en ingeniør kan komme med, kan ingeniøren også hjælpe med omfanget af din boligrenovering. En ingeniør kan også hjælpe dig med at lave de beregninger, som du skal bruge i tilfælde af, at du skal søge byggetilladelse, og hvorvidt du kan rive vægge ned, hvis de er bærende eller stabiliserende.

Ingeniøren vil typisk være en god ide i starten af dit renoveringsprojekt, hvor en byggesagkyndig kan være en god ide senere hen. Den byggesagkyndige vil kunne hjælpe dig med at lave aftaler med håndværkere samt et budget for renoveringen. Byggesagkyndige vil også kunne hjælpe dig med at holde styr på projektet og sørge for, at renoveringen sker som planlagt og overholder tidsfrister uden fejl.

Din tid er noget af det, som du kommer til at mangle, når du starter en boligrenovering, hvis du også skal på arbejde. Derfor kan det være en fordel at hyre en byggesagkyndig. Selvom du stadig kommer til at bruge meget tid på boligrenoveringen, da de ikke altid har samme interesse som dig. Alligevel kan det betale sig, da du altid vil have en til at overse projektet og håndtere eventuelle fejl eller problemer undervejs.

Hvis du mangler en håndværker så følg nedenstående ydelser

Når du bygger om

Ved boligrenovering, der ikke kræver bygningstilladelse, skal du være opmærksom på at overholde kravene i bygningsreglementet, lokalplaner, andre anvisninger og reglementer.

Ændrer du på husets facade, som kan være renovering af nyt tag, male det ydre eller skifte dør, skal du være opmærksom på, om det er særlige reglementer, der gør, at det skal gøres på en særlig måde eller være en bestemt farve i dit område.

Når du bygger til

Når du skal bygge til, er det første du skal have styr på en byggetilladelse, hvor det kan være en god ide at få hjælp fra en rådgiver. En betingelse ved ansøgning om byggetilladelse er, at der indsendes tekniske dokumenter som energiberegninger og statiske beregninger. Hvilket oftest udføres af en byggeteknisk rådgiver.

Du skal også sikre dig, at du overholder den højst tilladte byggeprocent, der er 30% for parcelhuse, hvis ikke andet er foreskrevet i andre bestemmelser for grunden. Derudover skal du også overholde højdegrænseplaner, byggelinjer, afstandskrav og andre bygningsregulerende bestemmelser, når du bygger til. Disse reguleringer vil fremgå af enten bygningsreglementet eller planerne for området, hvis der er særskilte bestemmelser.

Samtidig skal energikravene opfyldes, som du også vil finde i bygningsreglementet. Det kan gøres på to måder, som enten er, at du foretager en energimæssig beregning for hele din tilbygning eller du overholder minimumskravene til bygningsdelene.

Når du bygger nyt

Når du bygger nyt, skal du overholde kravene, som beskrevet under både når du bygger til og om. Alle krav i bygningsreglementet skal overholdes, lige så vel som andre bestemmelser i lokalplaner og servitutter. Her kan være krav til f.eks. hvilke materialer, der må anvendes, og udformning af byggeriet.

Derudover skal der også foretages en energirammeberegning for, hvor meget energi dit nye hus kommer til at forbruge. Krav til bygningens tæthed findes også i bygningsreglementet, og det er en af de ting kommunen efterfølgende kan kræve efterset. Du skal også huske, at du har forpligtelse til at færdigmelde, når dit hus er færdigbygget.

Når du larmer

Udover regler for renovering af bolig, så er der også regler for, i hvilke tidsrum du må renovere boligen. Disse regler varierer fra kommune til kommune, men du vil kunne finde dem på din kommunes hjemmeside. For at starte på bedst mulig vis med dine naboer, er det også en god ide at informere på forhånd, så du kan undgå eventuelle unødige konflikter.

Dine pligter ved boligrenovering

Det må du selv

Udover regler for hvordan du må renovere og bygge til, så er der også regler for, hvilke ting du selv må stå for, og hvad du skal have fagfolk til. De ting, du skal bruge fagfolk til, er ved ændringer eller etablering af faste installationer. Det gælder som oftest for vvs- og elektriker arbejde, at du skal hyre en fagmand til at udføre disse. Alt tømrer-, murer- og malerarbejde må du gerne selv stå for. Skal du have ordnet afløbsinstallationer skal du også have en kloakmester Fyn eller kloakfirma Sjælland til dette, og hvis du ønsker brændeovn eller pejs skal en skorstensfejer efterse installationen.

Kontrakt med håndværkere

Til de opgaver som du vælger at få håndværkere til, er det en god ide at indgå en aftale med håndværkerfirmaet. Denne aftale bør du indgå udførligt og skriftligt, så i tilfælde af, at der kommer tvister, vil de være nemmere at afgøre. Ligesom med alt andet, så indhent tilbud fra flere forskellige, da det første sjældent er det bedste tilbud, som du kan få.

Også her kan en rådgiver være en god ide, da håndværkertilbud i forbindelse med en renovering kan være snørklede og svære at finde hoved og hale i. En rådgiver kan hjælpe med, at kontrakterne kommer til at indeholde betingelser og krav, som tilgodeser dig, i tilfælde af uenigheder med håndværkerne. Det kan være en god ide, at du tager billeder undervejs i forløbet, så du kan dokumentere eventuelle fejl undervejs, som du kan få udbedret før det er for sent.

Her er 10 råd til at opnå et vellykket boligrenoveringsprojekt:

 1. Start planlægning og projektering i god tid, så du har tilstrækkelig tid til at planlægge og forberede dit projekt.
 2. Få et realistisk overblik over dit budget tidligt, ved at tale med banken eller en finansiel rådgiver.
 3. Afsæt tilstrækkelig tid til udbudsprocessen, så du kan indhente flere tilbuds fra entreprenører.
 4. Indhent mindst tre tilbud og sammenlign priser og betingelser.
 5. Lav en klar og detaljeret kontrakt med entreprenøren, og inkluder en handlingsplan med flere datoer og milepæle for at sikre dig, at dit boligprojekt går som planlagt.
 6. Vær realistisk omkring dine egne færdigheder og kapacitet og overvej, om du har brug for professionel hjælp.
 7. Sørg for at være regelmæssigt til stede på byggepladsen og aktivt følge tidsplanen og milepælene for at sikre dig, at alt går som planlagt.
 8. Hold en ordentlig og professionel kommunikation med håndværkerne, og vær tydelig omkring dine forventninger og krav.
 9. Gå projektet grundigt igennem inden betaling af den endelige del af kontraktsummen, og sørg for at få eventuelle problemer eller mangler udbedret.
 10. Afslut projektet ved at få tilsendt de nødvendige dokumenter og papirer, såsom garantibeviser og attester på færdiggørelse.

El-boligrenovering

En boligrenovering eller ombygning kan kræve en opdatering af el-installationerne i hjemmet. Dette kan være nødvendigt, hvis boligen ikke længere opfylder dine behov eller ønsker i hverdagen. Det kan også være, at du har købt en ældre bolig, der kræver en omfattende renovering, herunder en renovering af det elektriske system af både funktionelle og æstetiske årsager.

En renovering af det elektriske system hænger ofte sammen med andre renoverings- eller ombygningsprojekter i hjemmet, men det kan også stå alene som et selvstændigt projekt. Dette er ofte tilfældet i hjem, hvor ejerne løbende foretager renoveringer.

El-boligrenovering refererer til en proces, hvor man moderniserer eller opgraderer det elektriske system i ens bolig eller ejendom. Dette kan inkludere udskiftning af gamle og usikre el-ledninger, opdatering af stikkontakter samt lysafbrydere, installation af nye elinstallationer eller opgradering af elpanelet. 

Formålet med en el-boligrenovering kan være at øge sikkerheden i hjemmet, opgradere elsystemet til at opfylde de moderne standarder eller forbedre energieffektiviteten i boligen.

Det er derfor vigtigt at hyre en autoriseret elektriker for at kunne udføre arbejdet, da en forkert installation kan være farligt og forårsage skader i hjemmet eller på beboerne. Det er derfor også vigtigt at have en god planlægning og budgettering for at sikre, at renoveringen bliver udført korrekt og inden for budgettet.

Hvis du har el-installationer i din nuværende eller kommende bolig, som kræver renovering af en eller anden grund, kan en el-installatør hjælpe dig. De kan både udføre selve renoveringen af det elektriske system og yde kompetent rådgivning og sparring, inden renoveringsprojektet igangsættes. Dette sikrer, at du har det bedste overblik og de bedste forudsætninger for at nå succes med renoveringsprojektet.

 Nyttige fagfolk til boligrenovering

At kende til de rigtige fagfolk eller håndværkere, der kan hjælpe til dér hvor egne evner ikke rækker, kan være til stor nytte. Vi har herunder oplistet en række af håndværkerbranchens fagfolk som med al sandsynlighed vil være til stor nytte for dig, uanset om du renoverer eller bygger nyt. Bliv klogere på hvad de enkelte fagfolk hver især kan hjælpe dig med i dit projekt. 

Tømrer

Murer

 • Murer København

 • Murer Roskilde

 • Murer Køge 

 • Murer Slagelse

Elektriker

Maler

 • Malermester

 • Maler København

 • Maler Roskilde

 • Maler Køge

 • Maler Slagelse