Entreprise

Står overfor et renoveringsprojekt eller skal du til at bygge ny bolig? Her er beskrevet hvorfor du skal have en entreprise.

Renovering

Kender du nogle eller har du selv oplevet at være i gang med et renoveringsprojekt, hvor håndværkeren har misligholdt sin aftale? Det vil du gerne undgå, så du trygt kan lade en håndværker, VVS’er, tømre eller snedker udføre de opgaver, som du ikke selv kan klare. Med den rigtige entreprise er du bedre stillet, hvis en professionel fagmand udføre arbejdet med fejl og mangler. 

renovering entreprise
byggeri entreprise

Nybyggeri

Når du har med nybyggeri af gøre, så er det faktisk endnu vigtigere at have styr på sin entrepriser. Hvis nogle arbejdsopgaver ikke bliver udført rigtigt i starten, kan det være med til at forsinke hele den samlede byggeproces. Det kan f.eks. være hvis fundamentet til din kommeende bolig bliver støbt forkert eller det ikke er planet rigtigt ud. Når du har styr på dine entrepriser vil du nemmere kunne for fejl og mangler dækket. 

Hvad er en entreprise?

Du tænker sikkert hvad er en entreprise egentligt. En entreprise er en skriftlig kontrakt med en bindende aftale omkring, hvilket arbejde og hvordan det skal udføres, samt til hvilken pris. Den skriftlige kontrakt bliver udarbejdet, hvor bygherren indgår indgår aftale med entreprenøren. Hvis det drejer sig om et større byggeprojekt, kan det være en større juridisk opgave, at få det hele på plads.

entreprise

Entrepriseformer

Der findes forskellige enterpriseformer og de har hver deres hovedområde. De forskellige entrepriseformer er hovedentreprise, totalentreprise, fagentreprise og underentreprise. I bygningsprojekter som er større end lille renovering, kan der være flere entrepriseformer i et samlet byggeprojekt.

Da entrepriser godt kan være forvirrende, kan det være en god ide at læse en guide på hvad der skal tages højde for. Så bliver du bedre stillet, når du skal renovere eller bygge en ny bolig.

Med denne komplette entreprise guide, kan du blive meget klogere på de forskellige entrepriseformer, samt de punkter en kontrakt som minimum skal indeholde.