UDGRAVNING AF KÆLDEREN

Mange af os går og mange plads, hvad end det er til ekstra opbevaring eller andre formål, men det er de færreste af os, som har råd eller lyst til at flytte, blot for at få et par ekstra kvadratmeter. En billigere og lettere løsning end flytning, er at få udgravet kælderen. Det kan enten foregå som udgravning af en helt ny kælder, eller at få gravet yderligere ud i den eksisterende kælder, så man får højere til loftet.

VIGTIGE OVERVEJELSER INDEN DU GÅR I GANG

Før man får udgravet kælderen, er det vigtigt at få undersøgt jorden og grunden under og omkring boligen. Står huset fx i nærheden af vandløb, søer og des lige, kan der være højere risiko for at jorden skifter, eller at udgravningen ville gå under grundvandslinjen. Undersøgelsen skal altid ske af en professionel, både for ens egen sikkerhed, men også for forsikringen og en sikring i forbindelse med et evt. ejerskifte. Givet at undersøgelsen af jorden ikke viser nogen problemer med projektet, skal man nu overveje projektets omfang. Hvor dybt skal udgravningen ske af en eksisterende kælder, og hvor skal en ny kælder være, og hvilke muligheder har kælderen ift. vand og el. Mange finder det oplagt at lave vaskerum i kælderen, og det er derfor vigtigt at planlægge vand og el i forvejen, så der allerede er styr på få dette installeret efter udgravning af kælderen, og støbning af det nye fundament.

Slutteligt er det vigtigt at få en fagmand med til at vurdere, hvorvidt det er muligt at få gravet ud og renoveret, så enten hele kælderen eller eventuelt enkeltvise rum, kan blive godkendt til beboelse. Her er der mange regler, der skal overholdes og opfyldes, og det er langt fra alle kældre, hvor det er muligt.

DE FORSKELLIGE STADIER I PROCESSEN

Gennem projektet og udgravning af kælderen, er det forskellige stadier som alle skal igennem, dog med lidt variationer, afhængigt af det individuelle projekt.

Udgravning af kælder
Det primære arbejde, som baserer sig på undersøgelsen, man har fået lavet på forhånd. Her graves jord ud under huset, eller under gulvet i den nuværende kælder. Arbejdet kan gå relativt hurtigt, alt efter arbejdsforholdene og boligen, men er hårdt arbejde. Der skal graves og flyttes mange kilo jord, og der kan opstå mange små bump på vejen. Sten og andet kan være i vejen når der graves, og boligen kan blive møgbeskidt når jorden skal flyttes op fra kælderen. Men det er også her man opdager det store potentiale i at få udgravet kælderen, da man pludselig får helt ny højde på kælderen.

Understøbning af fundament
Understøbningen er næste stadie i processen, og foregår lige efter udgravningen. Der understøbes for at undgå sætningsskader i huset, og skaber et solidt og stabilt fundament for boligen. Understøbningen foregår altså før både isolering og renovation, da understøbningen ligger under kældergulvet. Det er dog også her man skal være ekstra varsom ud fra ens planlægning, så man støber så der stadig kan etableres vand og el til de forskellige rum man ønsker i ens nye kælder.

Renovation
Når man har fået udgravet kælderen og understøbt fundamentet, finder mange det oplagt alligevel at få renoveret kælderen. Isolering, ventilation og nye gulve er blot nogle af de løsninger vi ofte ser folk får lavet, når de renoverer kælderen, efter udgravning af kælderen. Det giver også mulighed for at få etableret nogle af de rum, man alligevel ikke har plads til i resten af boligen, som fx førnævnte vaskerum, men også slyngelstuer, spillerum, depot, hjemmebiograf og meget mere.

Erfaren entreprise med rådgivning og tilbud

Udgravning af kælder kan være en besværlig og hård proces, og mange dele kræver en fagmand, så vi anbefaler derfor at man får professionel hjælp. Det kan også gøres som totalentreprise, hvor man får en entreprenør til at tage sig af hele projektet, fra start til slut. Lige fra undersøgelse af grunden, til udgravning, understøbning og renovation. Til det kan man benytte Højgård Poulsen Entreprise, som har mange års erfaring og ekspertise i netop udgravning af kælder og totalentreprise.